NANTONG REFORM PETRO-CHEMICAL CO., LTD.
NANTONG REFORM PETRO-CHEMICAL CO., LTD.
Plastyfikator
Plastyfikator


Plastyfikatory to dodatki stosowane w tworzywach sztucznych w celu zwiększenia ich elastyczności, trwałości i urabialności. Służą do obniżenia temperatury zeszklenia tworzywa sztucznego, dzięki czemu jest bardziej miękki i giętki. Plastyfikatory są stosowane w szerokim zakresie zastosowań, w tym materiałów motoryzacyjnych, medycznych i opakowaniowych. Są również stosowane w powłokach, klejach i szczeliwach. Plastyfikatory są na ogół nietoksyczne i są dostępne w postaci płynnej i stałej.


Korzyści z plastyfikatorów

Korzyści z plastyfikatorów

Plastyfikatory są stosowane w celu zwiększenia elastyczności, trwałości i długowieczności produktów z tworzyw sztucznych. Służą do zmiękczania i giętkości tworzyw sztucznych oraz do zmniejszania kruchości i pękania. Służą również do zwiększenia wytrzymałości i wodoodporności tworzyw sztucznych. Zastosowanie plastyfikatorów może poprawić wydajność tworzyw sztucznych w różnych zastosowaniach, w tym w motoryzacji, budownictwie i medycynie. Mogą również obniżyć koszty produkcji i zwiększyć oczekiwaną długość życia produktu. Plastyfikatory są bezpieczne w użyciu i mogą poprawić bezpieczeństwo i wydajność wielu produktów.

Bezpieczeństwo i wpływ na środowisko plastyfikatorów

01
Zdrowie ludzkie
Zdrowie ludzkie

Plastyfikatory są ogólnie uważane za bezpieczne dla zdrowia ludzkiego, o ile zużyta ilość mieści się w granicach bezpieczeństwa ustalonych przez organy regulacyjne. Jednak nadmierna ekspozycja na plastyfikatory może powodować podrażnienie skóry i oczu, a także inne problemy zdrowotne, takie jak bóle głowy, nudności i zawroty głowy.

02
Wpływ na środowisko
Wpływ na środowisko

Plastyfikatory nie ulegają biodegradacji, dzięki czemu mogą gromadzić się w środowisku i ostatecznie wchodzić do łańcucha pokarmowego. Może to być szkodliwe dla organizmów wodnych, ponieważ plastyfikatory są toksyczne dla wielu gatunków.

03
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Plastyfikatory są łatwopalne, więc mogą zwiększać ryzyko pożaru i wybuchu w określonych warunkach. Z tego powodu ważne jest przestrzeganie wytycznych bezpieczeństwa podczas używania i przechowywania plastyfikatorów oraz stosowanie plastyfikatorów ognioodpornych, jeśli to możliwe.

Skontaktuj się z Reformchem
PLS skontaktuj się z nami!
Najnowsze blogi i wiadomości na temat Reformchem