NANTONG REFORM PETRO-CHEMICAL CO., LTD.
NANTONG REFORM PETRO-CHEMICAL CO., LTD.
Półprodukty
Półprodukty


Drobne przetwarzanie chemiczne to proces tworzenia i rafinacji produktów chemicznych na poziomie molekularnym w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu. Obejmuje manipulację surowcami, takimi jak chemikalia, oraz wykorzystanie wyrafinowanego sprzętu i technologii w celu stworzenia produktu o specyficznych cechach. Drobne przetwarzanie chemiczne może być wykorzystywane do tworzenia szeregu produktów, w tym farmaceutyków, produktów rolnych i składników żywności.


Co robią półprodukty?

Co robią półprodukty?

Półprodukty chemiczne to półprodukty, które wykorzystują smołę węglową lub produkty ropopochodne jako surowce chemiczne do produkcji barwników, pestycydów, farmaceutyków, żywic, dodatków, plastyfikatorów itp. Półprodukty chemiczne ogólnie odnoszą się do surowców i półproduktów do produkcji drobnych chemikaliów, takich jak pestycydy i półprodukty farmaceutyczne. „ Difluorooctan etylu (DFEAc) ”jest stosowany jako katalizator półproduktów farmaceutycznych i pestycydowych, reakcji cyklizacji, utleniania i halogenowania. Istnieje wiele innych drobnych chemikaliów, takich jak serie merkaptanu perfluoroalkilowego, które są stosowane jako regulator polimeryzacji i regulator wulkanizacji w produkcji kauczuku syntetycznego, a także w produkcji gumowych środków pomocniczych, farmaceutyki, barwniki i pestycydy.

Zalety półproduktu chemicznego

Zalety półproduktu chemicznego

Globalny organiczny przemysł pośredni i drobnochemiczny stopniowo przesunął się na wschód i utworzył centra produkcyjne i handlowe z Chinami i Indiami jako rdzeniem. Wraz z pojawieniem się drobnego przemysłu chemicznego w Chinach, rozwiązanie drobnych surowców chemicznych zostało postawione na pierwszym miejscu, a wzrost rozwoju drobnych półproduktów chemicznych został uruchomiony w Chinach.

Skontaktuj się z Reformchem
PLS skontaktuj się z nami!
Najnowsze blogi i wiadomości na temat Reformchem