NANTONG REFORM PETRO-CHEMICAL CO., LTD.
NANTONG REFORM PETRO-CHEMICAL CO., LTD.
Petro Chemicals
Petro Chemicals


Surowce petrochemiczne obejmują ropę naftową i jej destylaty, kondensat, gaz ziemny (w tym gaz związany z polami naftowymi), gaz rafineryjny itp. Surowce te mogą być przetwarzane w celu wytworzenia ważnych podstawowych organicznych surowców chemicznych, takich jak etylen, propylen, butadien, benzen, toluen, ksylen, naftalen, gaz syntezowy i acetylen; Główne metody przetwarzania to kraking węglowodorowy, reforming katalityczny, reforming parowy węglowodorów i częściowe utlenianie węglowodorów. Wśród nich proces krakingu węglowodorów może zapewnić dużą liczbę olefin i niektórych węglowodorów aromatycznych, które odgrywają najważniejszą rolę w przemyśle petrochemicznym.


Wielokrotne wykorzystanie Petro Chemicals

Wielokrotne wykorzystanie Petro Chemicals

Chemikalia Petro ponoszą taką samą ważną odpowiedzialność jak krew w produkcji społecznej i są niezbędną energią. Mogą latać po niebie, biegać po ziemi i nie mogą pracować bez produktów petrochemicznych. Ropa naftowa jest również bardzo ważnym surowcem chemicznym. Przetwarzanie produktów ropopochodnych może wytworzyć ponad 5000 rodzajów ważnych organicznych surowców syntetycznych.

Zalety Petro Chemicals

Zalety Petro Chemicals

Przemysł petrochemiczny to podstawowy przemysł. Zapewnia zaplecze i usługi wspierające dla chińskiego rolnictwa, energetyki, transportu, maszyn, elektroniki, tekstyliów, przemysłu lekkiego, budownictwa, materiałów budowlanych i innych gałęzi przemysłu, rolnictwa i życia codziennego ludzi, i odgrywa kluczową rolę w gospodarce narodowej.

Skontaktuj się z Reformchem
PLS skontaktuj się z nami!
Najnowsze blogi i wiadomości na temat Reformchem