NANTONG REFORM PETRO-CHEMICAL CO., LTD.
NANTONG REFORM PETRO-CHEMICAL CO., LTD.
Sito molekularne
Sito molekularne


Sito molekularne jest rodzajem porowatego materiału o jednolitej wielkości porów. Zwykle składa się z krzemianu tlenku glinu, który może adsorbować cząsteczki o określonej wielkości i wykluczać cząsteczki o dużych rozmiarach. Jest szeroko stosowany w separacji, oczyszczaniu i suszeniu gazu i cieczy. Jest również stosowany jako nośnik katalizatora i wsparcie katalizatora w przemyśle chemicznym.


Rodzaje sita molekularnego

Rola sita molekularnego w procesach przemysłowych

Rola sita molekularnego w procesach przemysłowych

Sita molekularne są stosowane w procesach przemysłowych do usuwania zanieczyszczeń z gazów i cieczy. Służą do oczyszczania lub oddzielania składników mieszaniny, usuwania wody i innych zanieczyszczeń oraz poprawy jakości produktu. Sita molekularne są również stosowane w celu zwiększenia wydajności procesu i zmniejszenia zużycia energii, a także w celu zmniejszenia ilości odpadów i emisji.

Zastosowania sita molekularnego w rafinacji ropy naftowej

01
Odsiarczanie
Odsiarczanie

Może być stosowany do usuwania związków zawierających siarkę z produktów ropopochodnych. Proces ten jest znany jako odsiarczanie.

02
Odwodnienie
Odwodnienie

Może być również stosowany do usuwania wody z produktów ropopochodnych. Ten proces jest znany jako odwodnienie.

03
Frakcjonowanie
Frakcjonowanie

Może być również stosowany do oddzielania różnych składników węglowodorowych w produkcie naftowym. Ten proces jest znany jako frakcjonowanie.

Skontaktuj się z Reformchem
PLS skontaktuj się z nami!
Najnowsze blogi i wiadomości na temat Reformchem